Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Wachttijden

De teams van BuurtzorgT streven allemaal naar een wachttijd van niet meer dan twee weken. Soms komt het voor dat een team dit een periode niet haalt omdat het aantal aanmeldingen sterk is gestegen. In dat geval zal dit team hier op de eigen teampagina over berichten. U vindt de wachttijden van dit moment op de teampagina van het team bij u in de buurt.

De wachttijd van ieder team wordt gepubliceerd conform de van kracht zijnde beleidsregel van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Mocht de intake of behandeling niet binnen de gestelde Treeknorm kunnen aanvangen, dan stelt het desbetreffende team van BuurtzorgT de cliënt hiervan op de hoogte. Een Treeknorm van NZa beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijden binnen de zorg.

Moet u langer wachten op intake en behandeling dan aangegeven in onze wachttijd? Als cliënt kunt u zich dan wenden tot de zorgbemiddeling van uw eigen zorgverzekeraar. Zij hebben de plicht voor u te zoeken naar een andere aanbieder waar u eerder terecht kunt. Tot het moment dat de intake bij BuurtzorgT heeft plaatsgevonden, is de verwijzer de eerstverantwoordelijke voor de cliënt. BuurtzorgT neemt als zorgaanbieder de verantwoordelijkheid voor de cliënt over ná de intake.