Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Voorwaarden verwijsafspraken

In deze flyer vindt u de nieuwe afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Met de invoering van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 als nieuw bekostigingsmodel binnen de GGZ hebben de huidige verwijsafspraken naar en binnen de geestelijke gezondheidzorg een update gehad. De bijgewerkte versie van de verwijsafspraken zijn door branche- en beroepsverenigingen in de ggz en zorgverzekeraars gemaakt met betrokkenheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het gaat hier om afspraken die deze partijen met elkaar hebben gemaakt om de nieuwe bekostiging zo goed mogelijk te laten werken. De eerder behaalde winsten op het gebied van vereenvoudiging, duidelijkheid en betere aansluiting op de praktijk zijn behouden. De afspraken worden met ingang van 1 januari 2022 gehanteerd en gelden voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de GGZ.

Eisen aan verwijzing volgens NHG-richtlijnen

Een aanmelding moet in elk geval de volgende informatie bevatten:

  • Gegevens zorginstelling/praktijk: Zorginstelling/praktijk, naam, adres, telefoonnummer en AGB-code van de instelling/praktijk
  • Gegevens verwijzer: Naam, specialisme, adres, telefoonnummer en AGB-code van de verwijzer
  • Gegevens contactpersoon (indien anders dan verwijzer): Naam, specialisme, telefoonnummer
  • Gegevens cliënt: BSN-nummer, naam, adres, geboortedatum, contactpersoon, relatie en telefoonnummer
  • Gegevens GGZ Friesland: Naam en plaatsnaam
  • Datum aanmelding
  • Gegevens verwijzing: Vermoeden DSM-benoemde stoornis, generalistische basis GGZ of specialistische GGZ

Bron: NHG-richtlijn informatie-uitwisseling huisarts-GGZ: de envelop 2017