Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Steward Ownership

BuurtzorgT is steward owned. Dit proces om te komen tot steward ownership is gestart in 2020. BuurtzorgT heeft daarmee een unieke structuur ontwikkeld waarbij de organisatie niet alleen zelfsturend is, maar ook zichzelf in eigendom heeft.

In 2020 zijn de aandelen verdeeld in aandelen met eigendomsrechten en aandelen met zeggenschap. Deze aandelen met zeggenschap zijn in handen van de Stewards gekomen. De Stewards hebben als het ware het rentmeesterschap over de organisatie, ze hebben een dienende en ondersteunende rol om de organisatie te helpen haar doelen te bereiken.

Daarnaast is er een zogeheten “golden share” wat in handen is van een onafhankelijke stichting en waarmee voorkomen kan worden dat BuurtzorgT verkocht wordt of dat het haar doelen en missie uit het oog verliest.

De eerste Stewards van BuurtzorgT zijn Jos de Blok en Nico Moleman, de oprichters van BuurtzorgT. Zij zullen deze rol vervullen totdat medewerkers vanuit BuurtzorgT deze rol van hen kunnen overnemen. De investering, en transitie naar Steward Ownership zijn gerealiseerd en ondersteund door Purpose Evergreen Capital. Door deze transitie zijn het doel, de werkwijze en financiën van BuurtzorgT voor de lange termijn veiliggesteld.

Purpose Evergreen Capital wil net als BuurtzorgT bijdragen aan een rechtvaardigere samenleving waarin winst maken geen doel op zich is maar een middel om de zorg verder te verbeteren. Bovendien leidt deze structuur tot een eerlijkere verdeling van de bedrijfsopbrengsten. Patiënten en stakeholders zullen profiteren omdat in toekomst, nadat de investering van Purpose Evergreen Capital is terugbetaald, alle opbrengsten ten goede komen aan betere zorg. BuurtzorgT denkt dat deze organisatievorm de mogelijkheid biedt om de zelfsturing verder te versterken, en het werk voor de BuurtzorgT-medewerkers nog betekenisvoller te maken omdat in deze structuur, naast de al bestaande professionele autonomie, ook ruimte komt voor financiële autonomie en zelfbeschikking als organisatie.

Voor meer informatie over steward ownership zie de onderstaande links:

Artikel Zorgvisie van 20 november 2020.

Artikel Zorgvisie van 25 september 2020.