Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

BuurtzorgT

BuurtzorgT verleent zorg voor cliënten met (zware) psychiatrische problemen die thuis behandeld en ondersteund willen of moeten worden. We versterken de zelfredzaamheid van cliënten met vaak complexe psychiatrische problemen om zo deelname aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken, opnames te voorkomen en vooral hoop te hervinden.

Buurtgericht en in de omgeving van de cliënt

De zorg is buurtgericht georganiseerd, in en rond het dagelijks leven van cliënten. Bij BuurtzorgT sluiten we aan op de vraag van de cliënt, elke behandeling is maatwerk. We helpen de cliënt, zijn of haar dierbaren, de huisarts en andere belangrijke betrokkenen om blijvende oplossingen te vinden voor vaak lastige problemen.

Kleine autonome teams

BuurtzorgT is nabij en direct bereikbaar, laagdrempelig en biedt continuïteit van behandeling en behandelaar. Om dit te bereiken zijn we georganiseerd in kleine professionele autonome teams zonder tussenkomst van planners en managers. We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid, steungroepen, het netwerk in de buurt en sociale media om cliënten na de behandeling hun eigen oplossingen en kracht te laten gebruiken. We waken voor overbehandeling en medicalisering.

We praten met de cliënt, niet over de cliënt

De huisarts blijft intensief betrokken bij de zorg voor u. Zijn of haar kennis en ervaring met de zorg voor cliënten met psychiatrische problemen neemt daardoor toe. Samenwerking, consultaties en behandelingen zijn geen eenrichtingsgesprekken, maar bestaan uit dialogen op basis van wederzijds ervaren respect, openheid en gelijkwaardigheid. Overleg vindt nooit zonder de cliënt plaats. De cliënt is het uitgangspunt en alles wat besproken en vastgelegd wordt is zijn of haar eigendom.

Een fijne werkplek

BuurtzorgT wil zo betekenis hebben in het leven van haar cliënten. Tegelijk willen we een plek zijn waar met plezier en inzet wordt gewerkt. Ook wil de organisatie een gezonde bedrijfsvoering realiseren om haar missie bestaansrecht en continuïteit te geven. BuurtzorgT gaat verantwoord en integer om met geld en middelen. We voelen daarin een verantwoordelijkheid voor de samenleving en de ontwikkeling van de zorg.

Garantie op kwaliteit

BuurtzorgT werkt volgens het eigen kwaliteitsstatuut, naar het model dat GGZ-organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk hebben ontwikkeld. In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Het kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Onderdeel van het kwaliteitsstatuus is het professioneel statuut.