Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Nieuw bij BuurtzorgT: Cliëntenraad

maandag 23 mei 2022

BuurtzorgT beschikt per 1 maart 2022 over een cliëntenraad. De cliëntenraad heeft tot taak om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van alle cliënten van BuurtzorgT. De cliëntenraad voert die taak uit in goede samenwerking met de achterban van BuurtzorgT en het bestuur van BuurtzorgT. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en naasten en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad is adviseur, adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Kijk hier voor de contactgegevens.