Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Naasten

De medewerkers van BuurtzorgT behandelen mensen met psychische problematiek vooral in de thuissituatie. Dat betekent dat wij oog hebben voor de mens in zijn omgeving, die omringd wordt door familie, partner, vrienden, kennissen, buren, etc.

Wij betrekken daarom graag deze naasten bij de behandeling. In goed overleg met de cliënt bespreken we hoe de samenwerking het beste vorm gegeven kan worden. We ondersteunen en betrekken het netwerk en maken goede afspraken met hen ten aanzien van de samenwerking.

Direct hulp nodig?

Maakt u zich zorgen over een naaste? Lees hier wat u het beste kunt doen, of neem contact op meer een van onze behandelteams bij u in de buurt.

Ons streven is dat we bij alle cliënten contact hebben met de naaste van de cliënt. Indien mogelijk direct vanaf de intake. BuurtzorgT omarmt de generieke module samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek. Dit is een leidraad voor al onze behandelaars waarin de nadruk ligt op samenwerking, afstemming en ondersteuning. Klik hier voor de samenvattingskaart.

Mocht u niet tevreden zijn over die afstemming en samenwerking, verzoeken wij u om uw klachten te delen met uw naaste en met onze behandelaar. Als u dan nog ontevreden bent, kunt u uw klachten of vragen met het desbetreffende BuurtzorgT-team bespreken of contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is te bereiken via klachtenfunctionaris@buurtzorgt.nl. Hier vindt u onze klachtenprocedure.

BuurtzorgT heeft geen familieraad. Wij willen zo min mogelijk werken met protocollen en werkgroepen. Wij richten ons vooral op het rechtstreekse contact tussen cliënt en zijn naasten.