Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft tot taak om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van alle cliënten van BuurtzorgT. De cliëntenraad voert die taak uit in goede samenwerking met de achterban van BuurtzorgT en het bestuur van BuurtzorgT. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en naasten en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad is adviseur, adviseert, gevraagd en ongevraagd, het bestuur met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Tevens is de cliëntenraad van BuurtzorgT lid van het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
Mail clientenraad@buurtzorgt.nl