Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Certificeringen

Garantie op kwaliteit

BuurtzorgT werkt volgens het eigen kwaliteitsstatuut, naar het model dat GGZ-organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk hebben ontwikkeld. In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Het kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Onderdeel van het kwaliteitsstatuus is het professioneel statuut.

Jaarlijks wordt er geaudit om te onderzoeken of het kwaliteitssysteem van BuurtzorgT voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de NEN-EN-ISO 9001. BuurtzorgT heeft de audit onlangs succesvol afgerond!