Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft tot taak om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van alle cliënten van BuurtzorgT. De cliëntenraad voert die taak uit in goede samenwerking met de achterban van BuurtzorgT en het bestuur van BuurtzorgT. De cliëntenraad behartigt de...

Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft tot taak om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van alle cliënten van BuurtzorgT. De cliëntenraad voert die taak uit in goede samenwerking met de achterban van BuurtzorgT en het bestuur van BuurtzorgT. De cliëntenraad behartigt de...

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken, zoals BuurtzorgT, om op een goede manier om te gaan met uw persoonsgegevens. Functionaris voor de Gegevensbescherming BuurtzorgT heeft een functionaris...

Compliment of klacht?

Bent u tevreden? Dat vinden we fijn om te horen! Wilt u een positieve ervaring delen of een compliment geven aan één van onze medewerkers of teams? Dat stellen wij zeer op prijs. U kunt dit mailen aan almere@buurtzorgt.nl en wij zorgen ervoor dat uw bericht bij de...

Wachttijden

De teams van BuurtzorgT streven allemaal naar een wachttijd van niet meer dan twee weken. Soms komt het voor dat een team dit een periode niet haalt omdat het aantal aanmeldingen sterk is gestegen. In dat geval zal dit team hier op de eigen teampagina over berichten....