Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

BuurtzorgT beschikt over een team dat gespecialiseerd is in het verantwoord afbouwen van psychofarmaca 

vrijdag 17 februari 2023

Onder psychofarmaca vallen antidepressiva, antipsychotica, stemmingstabilisatoren zoals lithium, stimulantia zoals ADHD- medicatie en slaap en kalmeringsmiddelen (benzodiazepines). 

Waarom

Psychofarmaca kunnen iemand in crisis goed helpen, soms zijn ze zelfs levensreddend. Maar gebruikt iemand te lang of teveel dan kan dat de gezondheid schaden en ten koste gaan van iemands kwaliteit van leven. Afbouwen is nog niet zo eenvoudig. Het is vaak samen zoeken wat het beste werkt. Ongeveer de helft van de mensen krijgt last van ontwenningsverschijnselen of zelfs een terugval. Door verantwoord af te bouwen neemt de kans op succes toe. 

Wat is

Afbouwen betekent minderen naar de laagste nog werkzame dosering, en dan pas, als de cliënt het wilt, en als het verantwoord is, afbouwen om te stoppen. Wij geven advies, de cliënt bepaalt. 

Wie 

Remke van Staveren is psychiater bij team de Baarsjes en Oud West in Amsterdam en oprichter / consulent Afbouwpoli van GGZ Noord-Holland Noord. Daarnaast is zij auteur van het publieksboek Minder Slikken, over hoe je verantwoord psychofarmaca kunt afbouwen (Boom 2022). 

Heleen Wadman werkt als ervaringsdeskundige/ ggz agoog bij team Groningen-Zuid. Zelf heeft zij een lang en turbulent afbouwtraject gehad van stemmingsstabilisatoren, antipsychotica en benzodiazepines en heeft hierdoor veel ervaringskennis opgedaan over afbouw en helpende en belemmerende factoren hierin. Daarnaast is zij als ervaringsdeskundige inmiddels bij veel casussen betrokken geweest om aandacht te hebben voor de ervaringskennis binnen afbouwtrajecten. 

Hoe

De cliënt is al, of komt, in behandeling van één van de teams van BuurtzorgT. De regiebehandelaar- voorschrijver (psychiater of verpleegkundig specialist) kan besluiten zelf met de cliënt af te bouwen, maar daarnaast ook het afbouwteam in consult vragen. Wij voeren twee gesprekken met de cliënt en behandelaren (en liefst ook met een naaste erbij): een verkennend gesprek waarin wij samen kijken wat de mogelijkheden zijn en een adviesgesprek waarin de cliënt een advies op maat krijgt. Tijdens het afbouwen blijft de cliënt onder behandeling van het eigen team. 
Kijk hier voor onze behandelteams en lokaties.

Remke_van_Staveren

Remke van Staveren

Heleen_Wadman

Heleen Wadman