Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Team Zandvoort

Contactgegevens

Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort

Huidige wachttijd

4 weken

Meer informatie over wachttijden

Aanmelden

Bent u verwijzer? U kunt naar ons verwijzen via Zorgdomein. U vindt ons team en behandelaanbod door te zoeken op postcode van uw cliënt. Behoort dit niet tot uw mogelijkheid, dan kunt u onze verwijsbrief gebruiken of die van uzelf (de zorgverzekeraar stelt een ondertekening verplicht). Lees hier aan welke eisen de verwijsbrief moet voldoen. U kunt de verwijsbrief ingevuld meegeven aan de cliënt of onze behandelaar, of hem verzenden via de beveiligde lijn van ZIVVER met de blauwe knop hieronder. Wilt u eerst contact met ons, dan kunt u ons bellen of e-mailen.

Ook als u cliënt of naaste bent, kunt u ons rechtstreeks bellen of gebruik maken van de beveiligde lijn van ZIVVER.

 

Versturen van privacygevoelige gegevens via ZIVVER

Met onderstaande knop komt u in een beveiligde omgeving van waaruit u privacygevoelige informatie met ons kunt delen. Stuurt u documenten mee? Voeg deze dan toe als bijlage en plak de tekst niet in de e-mail. Klik hier voor meer uitleg over ZIVVER.

Team Zandvoort

Contactgegevens

Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort

Huidige wachttijd

4 weken

Meer informatie over wachttijden

Aanmelden

Bent u verwijzer? U kunt naar ons verwijzen via Zorgdomein. U vindt ons team en behandelaanbod door te zoeken op postcode van uw cliënt. Behoort dit niet tot uw mogelijkheid, dan kunt u onze verwijsbrief gebruiken of die van uzelf (de zorgverzekeraar stelt een ondertekening verplicht). Lees hier aan welke eisen de verwijsbrief moet voldoen. U kunt de verwijsbrief ingevuld meegeven aan de cliënt of onze behandelaar, of hem verzenden via de beveiligde lijn van ZIVVER met de blauwe knop hieronder. Wilt u eerst contact met ons, dan kunt u ons bellen of e-mailen.

Ook als u cliënt of naaste bent, kunt u ons rechtstreeks bellen of gebruik maken van de beveiligde lijn van ZIVVER.

 

Versturen van privacygevoelige gegevens via ZIVVER

Met onderstaande knop komt u in een beveiligde omgeving van waaruit u privacygevoelige informatie met ons kunt delen. Stuurt u documenten mee? Voeg deze dan toe als bijlage en plak de tekst niet in de e-mail. Klik hier voor meer uitleg over ZIVVER.

Over Team Zandvoort

Welkom op de webpagina van ons team. In september 2019 zijn we kleinschalig gestart en bestaan vooralsnog uit twee sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en een psychiater, allen met ruime ervaring binnen de GGZ. 

Wij bieden psychiatrische behandelingen voor o.a. depressie, psychotische klachten, angst- en paniekstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en bijkomende verslavingsproblemen. Na aanmelding, meestal via de huisarts, wordt er met u gekeken of en hoe wij kunnen bijdragen aan uw herstel en maken daar met u afspraken over.  Wij vinden het belangrijk om uw naasten te betrekken bij de behandeling en zoeken daarnaast samenwerking met alle hulp die op buurtniveau voorhanden is (ketenpartners, oa huisarts, praktijkondersteuner, sociaal wijkteam en ervaringsdeskundigen).

De zorg die wij bieden is over het algemeen aan huis, maar kan ook binnen buurthuis Het Pluspunt plaatsvinden. Wij doen dat zoveel mogelijk op een persoonlijke en betrokken manier met oog voor uw sociale omstandigheden, levensverhaal en krachten.

Ons werkgebied valt samen met de postcodegebieden 2041 en 2042 en het kantoor is gevestigd in het Pluspunt, Flemingstraat 55, 2041 VW in Zandvoort.  De werkzaamheden vinden plaats binnen kantoortijd. Buiten die tijden kunt u in geval van spoedeisende zaken contact opnemen met de doktersdienst. Via de doktersdienst kunt u zo nodig in contact worden gebracht met de GGZ-crisisdienst van GGZ Ingeest voor verdere hulp.

Wat wij niet kunnen:

Binnen de psychiatrie is er soms sprake van gedwongen behandeling bij mensen die niet goed beseffen dat zij een psychiatrische stoornis hebben in combinatie met ernstig gevaar en/of sociaal-maatschappelijke teloorgang. Ons team is niet toegerust om deze vorm van behandeling op een verantwoorde manier te bieden.