Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Team Rotterdam Kralingen-Crooswijk

Contactgegevens

Oostzeedijk 90
3063 BG Rotterdam

Huidige wachttijd

2 weken

Meer informatie over wachttijden

Aanmelden

Bent u verwijzer? U kunt naar ons verwijzen via Zorgdomein. U vindt ons team en behandelaanbod door te zoeken op postcode van uw cliënt. Behoort dit niet tot uw mogelijkheid, dan kunt u onze verwijsbrief gebruiken of die van uzelf (de zorgverzekeraar stelt een ondertekening verplicht). Lees hier aan welke eisen de verwijsbrief moet voldoen. U kunt de verwijsbrief ingevuld meegeven aan de cliënt of onze behandelaar, of hem verzenden via de beveiligde lijn van ZIVVER met de blauwe knop hieronder. Wilt u eerst contact met ons, dan kunt u ons bellen of e-mailen.

Ook als u cliënt of naaste bent, kunt u ons rechtstreeks bellen of gebruik maken van de beveiligde lijn van ZIVVER.

 

Versturen van privacygevoelige gegevens via ZIVVER

Met onderstaande knop komt u in een beveiligde omgeving van waaruit u privacygevoelige informatie met ons kunt delen. Stuurt u documenten mee? Voeg deze dan toe als bijlage en plak de tekst niet in de e-mail. Klik hier voor meer uitleg over ZIVVER.

Team Rotterdam Kralingen-Crooswijk

Contactgegevens

Oostzeedijk 90
3063 BG Rotterdam

Huidige wachttijd

2 weken

Meer informatie over wachttijden

Aanmelden

Bent u verwijzer? U kunt naar ons verwijzen via Zorgdomein. U vindt ons team en behandelaanbod door te zoeken op postcode van uw cliënt. Behoort dit niet tot uw mogelijkheid, dan kunt u onze verwijsbrief gebruiken of die van uzelf (de zorgverzekeraar stelt een ondertekening verplicht). Lees hier aan welke eisen de verwijsbrief moet voldoen. U kunt de verwijsbrief ingevuld meegeven aan de cliënt of onze behandelaar, of hem verzenden via de beveiligde lijn van ZIVVER met de blauwe knop hieronder. Wilt u eerst contact met ons, dan kunt u ons bellen of e-mailen.

Ook als u cliënt of naaste bent, kunt u ons rechtstreeks bellen of gebruik maken van de beveiligde lijn van ZIVVER.

 

Versturen van privacygevoelige gegevens via ZIVVER

Met onderstaande knop komt u in een beveiligde omgeving van waaruit u privacygevoelige informatie met ons kunt delen. Stuurt u documenten mee? Voeg deze dan toe als bijlage en plak de tekst niet in de e-mail. Klik hier voor meer uitleg over ZIVVER.

Over Team Rotterdam Kralingen-Crooswijk

Welkom bij team Rotterdam Kralingen-Crooswijk. Wij zijn actief in het postcodegebied: 3011; 3031; 3032; 3034; 3035; 3036; 3061; 3062; 3063.

Ons team

Ons team bestaat sinds 2013 en beschikt over een psychiater, ggz-psycholoog, verpleegkundig specialist, sociaalpedagogisch hulpverlener, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, psychomotore therapeut en muziektherapeut. Wij zijn experts in de sociale psychiatrie. Allen zeer deskundig, betrokken, slagvaardig en betrouwbaar. Wij zijn goed bereikbaar, bieden onze hulp op een eenvoudige en begrijpelijke manier.

Zo gaan wij te werk

Als wij uw aanmelding ontvangen dan bespreken wij deze in het team. Vervolgens plannen we binnen twee weken een intakegesprek met twee teamleden, waarvan een regiebehandelaar. Binnen dit intakegesprek bespreken we de klachten en problemen waarvoor u zich heeft aangemeld. Daarbij bespreken we ook de verwachtingen die u heeft van uw behandeling, herstel en de samenwerking met u, uw naasten en andere betrokkenen.

Als we met u overeenkomen om samen met u aan uw herstel te werken dan leggen we dit vast in een behandelovereenkomst en stellen we met u een behandelplan op met concrete doelen en beschrijven we hoe we met u aan deze doelen gaan werken.
Het intakegesprek en vervolggesprekken vinden zoveel mogelijk bij u thuis plaats.

Gedurende de hele behandeling zult u kennismaken met de verschillende teamleden. In overleg met u worden uw naasten zoveel mogelijk betrokken bij uw behandeling. Uw behandeling kan bestaan uit medicatie, cognitieve gedragstherapie eventueel in combinatie met running therapie, psychomotore therapie en muziektherapie.

Periodiek evalueren we met u en uw naasten de voortgang van de behandeling en uw herstel, zodat we de werkwijze en doelen tijdig kunnen bijstellen. Uw voorstellen en ervaringen zijn daarbij belangrijk.

Hebt u vragen na het lezen van deze pagina, dan horen wij het graag. U kunt ons altijd bellen of een e-mail sturen.

Werken bij BuurtzorgT team Rotterdam Kralingen-Crooswijk

Kijk hier voor de meest recente vacature(s).