Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Team Haarlem Noord

Contactgegevens

Pijnboomstraat 17
2023 VN Haarlem

Huidige wachttijd

6 tot 8 weken

Meer informatie over wachttijden

Aanmelden

Bent u verwijzer? U kunt naar ons verwijzen via Zorgdomein. U vindt ons team en behandelaanbod door te zoeken op postcode van uw cliënt. Behoort dit niet tot uw mogelijkheid, dan kunt u onze verwijsbrief gebruiken of die van uzelf (de zorgverzekeraar stelt een ondertekening verplicht). Lees hier aan welke eisen de verwijsbrief moet voldoen. U kunt de verwijsbrief ingevuld meegeven aan de cliënt of onze behandelaar, of hem verzenden via de beveiligde lijn van ZIVVER met de blauwe knop hieronder. Wilt u eerst contact met ons, dan kunt u ons bellen of e-mailen.

Ook als u cliënt of naaste bent, kunt u ons rechtstreeks bellen of gebruik maken van de beveiligde lijn van ZIVVER.

 

Versturen van privacygevoelige gegevens via ZIVVER

Met onderstaande knop komt u in een beveiligde omgeving van waaruit u privacygevoelige informatie met ons kunt delen. Stuurt u documenten mee? Voeg deze dan toe als bijlage en plak de tekst niet in de e-mail. Klik hier voor meer uitleg over ZIVVER.

Team Haarlem Noord

Contactgegevens

Pijnboomstraat 17
2023 VN Haarlem

Huidige wachttijd

6 tot 8 weken

Meer informatie over wachttijden

Aanmelden

Bent u verwijzer? U kunt naar ons verwijzen via Zorgdomein. U vindt ons team en behandelaanbod door te zoeken op postcode van uw cliënt. Behoort dit niet tot uw mogelijkheid, dan kunt u onze verwijsbrief gebruiken of die van uzelf (de zorgverzekeraar stelt een ondertekening verplicht). Lees hier aan welke eisen de verwijsbrief moet voldoen. U kunt de verwijsbrief ingevuld meegeven aan de cliënt of onze behandelaar, of hem verzenden via de beveiligde lijn van ZIVVER met de blauwe knop hieronder. Wilt u eerst contact met ons, dan kunt u ons bellen of e-mailen.

Ook als u cliënt of naaste bent, kunt u ons rechtstreeks bellen of gebruik maken van de beveiligde lijn van ZIVVER.

 

Versturen van privacygevoelige gegevens via ZIVVER

Met onderstaande knop komt u in een beveiligde omgeving van waaruit u privacygevoelige informatie met ons kunt delen. Stuurt u documenten mee? Voeg deze dan toe als bijlage en plak de tekst niet in de e-mail. Klik hier voor meer uitleg over ZIVVER.

Over Team Haarlem Noord

Welkom op de pagina van ons team. U vindt hier contactgegevens, vacatures, eventuele wachttijd en informatie over aanmelden. Ook vindt u een mogelijkheid om in een beveiligde omgeving informatie met ons te delen.

Team Haarlem Noord is actief in de volgende postcodegebieden:

Haarlem-Noord 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Overveen 2051, 2061
Bloemendaal 2051, 2061
Santpoort-Noord 2071
Santpoort-Zuid 2082
Velserbroek 1991, 1992
Driehuis 1985


Wie kunt u verwijzen?

Volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar met matige tot ernstige psychiatrische klachten (specialistisch GGZ), ook als er bijkomende psychosociale problemen zijn, die samen met ons willen werken aan hun herstel. 

Wij zijn een multidisciplinair SGGZ team dat gedegen (sociaal) psychiatrische en psychologische behandeling biedt bij de mensen thuis. We werken volgens de geldende richtlijnen en GGZ-kwaliteitsstandaarden. We houden van ‘handen uit de mouwen’, met oog voor kwetsbaarheden, die we allemaal hebben. Ons doel is herstel. We maken gebruik van wat iemand zelf wil en kan, waarbij we actief familie en naasten betrekken, en natuurlijk onze netwerkpartners in de wijk.


Wie zijn wij?

Cees Hoek is psychiater en regiebehandelaar.

Gesita Kanis is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige; “Sinds 2008 werk ik als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, daarvoor heb ik jarenlang gewerkt als verpleegkundige en zorgmanager in de ouderenpsychiatrie. Om samen met de cliënt te onderzoeken wat de klachten zijn, maar ook wat de krachten zijn van iemand is voor mij de uitdaging in het werk. Een geestelijk gezondheidsprobleem is niet een individueel probleem, maar ook de naasten en de sociale en maatschappelijke omstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol.  Om op deze manier toe te werken naar herstel is voor mij altijd een boeiend proces”.

Tonny Remmers is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige; “Ik ben een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige in hart en nieren en heb ruime ervaring binnen de GGZ, deze ervaring en deskundigheid is breed. Wederzijds respect en gelijkwaardigheid zijn voor mij de basis-voorwaarden voor een goede start van een behandeling. Het samen in kaart brengen van de problemen, het benoemen van de wensen en het afstemmen van verwachtingen om vervolgens samen op een transparante wijze op zoek te gaan naar een passende behandeling. Zodat we kunnen werken aan herstel waardoor er weer een evenwicht ontstaat van eigen kracht en talenten waardoor het mogelijk wordt om de regie van het leven weer op te pakken”.

Paul Groothedde is sociaal pedagogisch hulpverlener; “Op basis van jarenlange ervaring in de psychiatrie heb ik een persoonlijke werkwijze ontwikkeld gericht op herstel en het (her)vinden van eigen kracht. Hierin zoek ik de balans tussen intuïtief en methodisch werken en richt me op de wisselwerking tussen individu en diens omgeving. Een van de belangrijke theorieën van waaruit ik werk is de Gestalt. Een contact- en ervaringsgerichte methode waarin gelijkwaardigheid en veiligheid wezenlijke aspecten zijn. Daarbij kijk ik graag naar mogelijkheden, ontwikkeling en groei vanuit een positieve insteek’’. 

Thieme van Beek is creatief therapeut en schematherapeut; “Ik ben opgeleid als creatief therapeut en schematherapeut, en combineer beiden in het werken bij de beeldende groepstherapie die wij aanbieden”.

Matthias van der Reijden is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige; Praten is luisteren. Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige luister ik naar uw verhaal. Ik denk en werk vanuit meervoudige perspectieven waarbij we de invloeden van uw sociaal maatschappelijke omgeving, al dan niet in combinatie met lichamelijke gezondheidsproblemen, in de context van uw geestelijke gezondheidsklachten plaatsen. Bij het hervinden van meer evenwicht in de balans tussen draagkracht en draaglast betrek ik graag uw naasten en werk ik laagdrempelig samen met (POH-GGZ) huisartsen en zo nodig andere specialistische GGZ ketenpartners.

Jan Kramer is verpleegkundige.