Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Team Amersfoort Noord

Contactgegevens

De Brand 32
3823 LK Amersfoort

Huidige wachttijd

4 weken

Meer informatie over wachttijden

Aanmelden

Bent u verwijzer? U kunt naar ons verwijzen via Zorgdomein. U vindt ons team en behandelaanbod door te zoeken op postcode van uw cliënt. Behoort dit niet tot uw mogelijkheid, dan kunt u onze verwijsbrief gebruiken of die van uzelf (de zorgverzekeraar stelt een ondertekening verplicht). Lees hier aan welke eisen de verwijsbrief moet voldoen. U kunt de verwijsbrief ingevuld meegeven aan de cliënt of onze behandelaar, of hem verzenden via de beveiligde lijn van ZIVVER met de blauwe knop hieronder. Wilt u eerst contact met ons, dan kunt u ons bellen of e-mailen.

Ook als u cliënt of naaste bent, kunt u ons rechtstreeks bellen of gebruik maken van de beveiligde lijn van ZIVVER.

 

Versturen van privacygevoelige gegevens via ZIVVER

Met onderstaande knop komt u in een beveiligde omgeving van waaruit u privacygevoelige informatie met ons kunt delen. Stuurt u documenten mee? Voeg deze dan toe als bijlage en plak de tekst niet in de e-mail. Klik hier voor meer uitleg over ZIVVER.

Team Amersfoort Noord

Contactgegevens

De Brand 32
3823 LK Amersfoort

Huidige wachttijd

4 weken

Meer informatie over wachttijden

Aanmelden

Bent u verwijzer? U kunt naar ons verwijzen via Zorgdomein. U vindt ons team en behandelaanbod door te zoeken op postcode van uw cliënt. Behoort dit niet tot uw mogelijkheid, dan kunt u onze verwijsbrief gebruiken of die van uzelf (de zorgverzekeraar stelt een ondertekening verplicht). Lees hier aan welke eisen de verwijsbrief moet voldoen. U kunt de verwijsbrief ingevuld meegeven aan de cliënt of onze behandelaar, of hem verzenden via de beveiligde lijn van ZIVVER met de blauwe knop hieronder. Wilt u eerst contact met ons, dan kunt u ons bellen of e-mailen.

Ook als u cliënt of naaste bent, kunt u ons rechtstreeks bellen of gebruik maken van de beveiligde lijn van ZIVVER.

 

Versturen van privacygevoelige gegevens via ZIVVER

Met onderstaande knop komt u in een beveiligde omgeving van waaruit u privacygevoelige informatie met ons kunt delen. Stuurt u documenten mee? Voeg deze dan toe als bijlage en plak de tekst niet in de e-mail. Klik hier voor meer uitleg over ZIVVER.

Over Team Amersfoort Noord

BuurtzorgT heeft twee teams in Amersfoort. Het team van Amersfoort-Noord werkt in de wijken Rustenburg, Liendert, Schothorst, westelijk deel van de Koppel, de Hoef, Zielhorst, Kattenbroek, Nieuwland, Vathorst, Hoogland, Hooglanderveen, Stoutenburg Noord en Hoevelaken.

Over de behandeling

BuurtzorgT verleent zorg voor cliënten met psychiatrische problemen die thuis behandeld en ondersteund willen worden. We helpen de cliënt, zijn of haar dierbaren, de huisarts en andere belangrijke betrokkenen om blijvende oplossingen te vinden voor vaak lastige problemen. We versterken de zelfredzaamheid van cliënten met psychiatrische problemen om zo deelname aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken, opnames te voorkomen en vooral hoop te hervinden. We maken samen met de cliënt een behandelplan die we met regelmaat evalueren.

We bieden onder andere:

– medicamenteuze behandeling
– cognitieve gedragstherapie (CGT)
– acceptance en commitment therapie (ACT)
– systeemgesprekken
– diagnostiek
– yucelmethode
– e-health modules van Therapieland
– wandeltherapie

Wie zijn wij?

Caroline Scholten: Ik ben systeemtherapeutisch werker en verpleegkundige. Ik heb brede ervaring in de ambulante en klinische psychiatrie waarbij ik me gespecialiseerd heb in autisme en het werken met jongeren en hun ouders. Mijn werkhouding is gericht op samen zoeken naar mogelijkheden. Geduld en humor vind ik daarbij belangrijk.

Erik Smid: Ik heb lang ervaring binnen de sociale psychiatrie (FACT) en deels crisisdienst. Voor mij is het belangrijk om samen met u te kijken waar problemen liggen, maar zeker ook waar uw kracht en kunde ligt en hoe uw familie -en vriendenkring er uit ziet. Ik werk zo graag met u aan uw herstel. Rust, geduld en relativering kenmerken mijn werkstijl.

Joyce van Moorst: ik ben HBO verpleegkundige. Ik heb brede ervaring in zowel de klinische als ambulante psychiatrie op verschillende werkplekken. Ik vind het belangrijk om gezamenlijk, in de thuissituatie, met u en uw systeem te kijken naar waar u tegenaan loopt, en hoe we hier zo goed mogelijk in kunnen ondersteunen. Daarbij denk ik graag positief en krachtgericht.

Karen Hoekstra: Ik ben verpleegkundige en ruim 30 jaar werkzaam in de GGZ. Ik heb ruime ervaring met verschillende psychiatrische aandoeningen zoals stemming- en angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Ik ben ook cognitief gedragstherapeutisch werker en werk zodoende veel met methodieken uit de cognitieve gedragstherapie.

Maartje de Boer: Ik ben psychiater en regiebehandelaar in ons team. Voordat ik in 2021 psychiater werd ben ik gedurende 5 jaar huisarts geweest. Als psychiater ben ik werkzaam geweest bij verschillende instellingen en vind het belangrijk om een brede kijk te houden op de mens voor mij. Het belangrijkste in mijn werk nu is dat ik begrijp hoe het komt dat iemand bepaalde klachten heeft ontwikkeld en wat hiervan op invloed is (geweest). Zodoende kan je komen tot een passende behandeling, waarin ook iemands naasten betrekken belangrijk is.

Machteld Bouwmeester: Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en heb ervaring in de sociale psychiatrie en ambulante zorgverlening. Ik vind het belangrijk om samen met u te onderzoeken wat uw problemen zijn en wat u (het liefst in overleg met uw naasten) nodig heeft om hiervan te herstellen zodat u weer mogelijkheden ziet. Belangrijke waarden in de behandeling zijn voor mij gelijkwaardigheid, eerlijkheid, samenwerking.

Mireille Vree: ik ben psychiater en regiebehandelaar. Ik heb brede ervaring binnen zowel de ambulante als de klinische psychiatrie. In een behandeling vind ik het belangrijk om deze aan te passen op de persoon en oog te hebben voor verbetering van de kwaliteit van leven (niet alleen op de vermindering van klachten). Verder vind ik het belangrijk om naasten/dierbaren in uw omgeving te betrekken. Medicatie kan soms een onderdeel vormen maar dit is nooit een doel op zich.