Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Zorgdomein

U kunt een cliënt rechtstreeks aanmelden bij het team in uw regio. U kunt het team bellen of contact leggen door middel van een beveiligde verbinding via ZIVVER, deze mogelijkheid vindt u op de teampagina van het betreffende team. Ook is het mogelijk om via Zorgdomein...

Nieuw bij BuurtzorgT: Cliëntenraad

BuurtzorgT beschikt per 1 maart 2022 over een cliëntenraad. De cliëntenraad heeft tot taak om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van alle cliënten van BuurtzorgT. De cliëntenraad voert die taak uit in goede samenwerking met de achterban van BuurtzorgT en het...

Naastenbeleid

De medewerkers van BuurtzorgT behandelen mensen met psychische problematiek vooral in de thuissituatie. Dat betekent dat wij oog hebben voor de mens in zijn omgeving, die omringd wordt door familie, partner, vrienden, kennissen, buren, etc. Wij betrekken daarom graag...

Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft tot taak om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van alle cliënten van BuurtzorgT. De cliëntenraad voert die taak uit in goede samenwerking met de achterban van BuurtzorgT en het bestuur van BuurtzorgT. De cliëntenraad behartigt de...

Steward Ownership

BuurtzorgT is steward owned. Dit proces om te komen tot steward ownership is gestart in 2020. BuurtzorgT heeft daarmee een unieke structuur ontwikkeld waarbij de organisatie niet alleen zelfsturend is, maar ook zichzelf in eigendom heeft. In 2020 zijn de aandelen...