Thuis in de psychiatrie

Thuis in de psychiatrie

Thuis in psychiatrische zorg

BuurtzorgT helpt u het normale leven weer op te pakken. Wij bieden u een behandeling thuis als u last heeft van psychische of psychiatrische problemen.

Wij bieden u een behandeling die gericht is op uw herstel en op het herstel van de contacten met uw omgeving.

De kernwoorden van onze behandelwijze zijn onafhankelijkheid, context en strategie. Hiermee bedoelen wij dat wij samen met u en uw omgeving een strategie ontwikkelen waarmee u kunt herstellen en daardoor weer grip krijgt op uw leven.

Onze behandelingen behoren tot de verzekerde zorg van de Specialistische GGZ.

Ik ben een cliënt

Ik ben een naaste

Ik ben een verwijzer

5

Ik ben een cliënt

5

Ik ben een naaste

5

Ik ben een verwijzer

5

Onze teams & locaties

5

Vacatures

5

Onze teams & locaties

5

Vacatures