Behandeling thuis bij psychische en psychiatrische problemen

Praktische ondersteuning

Als u een (ernstig) psychiatrisch probleem heeft zal het vaak moeilijk zijn om u staande te houden in het dagelijks leven. U kunt moeite hebben met het zoeken van een tijdsbesteding of werk, het omgaan met geld, schuldsanering, hoe om te gaan met eenzaamheid of het gemis aan relaties. Soms zult u hulp nodig hebben om conflicten en overlast op te lossen of om de wirwar aan formulieren en bureaucratie te doorgronden. Als dit soort zaken spelen zullen wij contact zoeken met het sociale wijkteam / de gemeente, om met hen samen te werken en hen een ondersteunende rol te geven in uw behandeling. 

Als er sprake is van isolement en eenzaamheid zullen wij u helpen weer contacten te leggen met uw omgeving.