Behandeling thuis bij psychische en psychiatrische problemen

Hoe wij werken

Wij werken vanuit een klein zelfsturend team en kunnen makkelijk bij u thuis komen omdat we vanuit de buurt werken.
Het team kent uw omgeving en de sociale kaart van uw buurt. 

We nemen eerst de tijd om naar u te luisteren, te begrijpen wat uw problemen en vragen zijn. Samen met u en uw dierbaren wordt een plan gemaakt en wordt gezocht naar oplossingen die het best passen bij uw mogelijkheden. Wij gaan uit van uw eigen kracht en zoeken naar mogelijkheden om uw netwerk te versterken.

Onze benadering is direct, open en persoonlijk. U weet wat u aan ons heeft en u zult merken dat we voor u klaar staan.

U krijgt de zorg die u nodig heeft en waar u om vraagt. We proberen altijd maatwerk te leveren en met onze behandeling te beantwoorden aan uw vragen. 

We willen dat type en hoeveelheid van de zorg perfect passen op uw behoeften. Elke behandeling is uniek omdat deze perfect past op uw situatie. De zorgverlener bepaalt in overleg met u wat gepaste zorg is.

Uw behandelaren zijn deskundig, toegewijd en voldoen aan alle wettelijke eisen die gelden voor een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.